Refundacja NFZ
  • Protezy krtani i laryngofony oraz rurki tracheostomijne.

Każda ubezpieczona osoba po usunięciu krtani ma prawo otrzymać w ramach NFZ protezę krtani, niezależnie od wszczepienia protezki głosu, czy opanowania mowy przeponowej. Laryngofon (krtań elektroniczna) umożliwiają komunikację i dodatkowe wsparcie , a co za tym idzie, poczucie bezpieczeństwa.  

Przy pierwszej  grupie inwalidzkiej lub orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje możliwość nielimitowanej czasowo refundacji artykułów nabywanych przy pomocy środków z NFZ. (Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).  Oznacza to, że co miesiąc pacjent ma prawo do refundacji 150zł na zakup rurki tracheostomijnej z wymiennym wkładem, a większość producentów rurek zaleca wymianę po 30 dniach użytkowania. Jednocześnie, osobie ze znaczną niepełnosprawnością lub pierwszą grupą przysługuje 1600zł ze środków NFZ na zakup nowego laryngofonu co mniej więcej 12 miesięcy. Osoby bez orzeczenia mają prawo do nowego laryngofonu co 5 lat

Co należy zrobić, żeby otrzymać krtań i/lub rurki?

1. KRTAŃ Podczas najbliższej wizyty u laryngologa, otolaryngologa, chirurga lub foniatry poproś o wystawienie zlecenia na elektroniczną krtań. Wystawienie takiego zlecenia odbywa się w systemie elektronicznym. Lekarz wypełnia zapotrzebowanie, a system nadaje unikalny numer identyfikacyjny tego dokumentu.

Zlecenie na RURKI wystawia lekarz pierwszego kontaktu, otolaryngolog, laryngolog, chirurg bądź foniatra. Ułatwieniem dla pacjentów jest możliwość uzyskania kilku zleceń w czasie jednej (tele)porady (lekarz musi wystawić każde zlecenie oddzielnie) co pozwala na zakup kilku rurek za jednym razem. Ważne jest aby lekarz wypisujący zlecenia uzupełnił dane z orzeczenia w rubryce I. BA.

2. Następnym krokiem jest kontakt ze sklepem medycznym w celu wyboru krtani/ rurek i realizacji zleceń. Zlecenie jest gwarancją zapłaty przez NFZ kwoty 1.600 PLN. W przypadku wyboru droższego urządzenia Pacjent dopłaca różnicę lub korzysta z dopłaty ze środków PEFRONu.

  1. W przypadku udokumentowanych niskich dochodów należy udać się do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Mops) lub PCPR ( zależnie od miejsca zamieszkania ) i wystąpić o dofinansowanie zakupu elektronicznej krtani wykorzystując środki PFRON. Na ten cel można otrzymać kwotę do 1.600 zł.
  2.  Ustal z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zasady rozliczenia dopłaty do limitu NFZ (np. krtań kosztuje 3.000 zł minus limit NFZ 1.600 zł - dopłata 1.400 zł). Jeżeli nie dysponujesz środkami na zakup krtani firma MaJeR Sp. z.o.o. wystawi fakturę, którą należy dostarczyć do MOPS lub PCPR w celu uregulowania należności. Możesz również zapłacić gotówką dopłatę, a kwotę jaką zapłaciłeś zwrócimy po dokonaniu zapłaty przez MOPS lub PCPR. Pamiętaj, tryb i zasady rozliczenia, musisz wcześniej uzgodnić z MOPS lub PCPR.

3. Numer zlecenia proszę przesłać mailowo, smsowo lub podać telefonicznie :

info@majer.com.pl

MaJeR Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 53, 01-541 Warszawa

tel. 22- 8699360

4. MaJeR wyśle krtań elektroniczną przesyłką kurierską. W komplecie z laryngofonem znajdziesz podstawowe wskazówki do samodzielnej nauki mowy. Stosując się do wskazówek zawartych w instrukcji, opanujesz mowę przy pomocy krtani w ciągu 1-2 tygodni.

 

  • Aparaty do leczenia bezdechu sennego (CPAP)

Każda ubezpieczona osoba cierpiąca na bezdech senny ma prawo do refundacji zakupu aparatu CPAP.

Co należy zrobić, żeby taką refundację otrzymać?

1. Podczas najbliższej wizyty u lekarza chorób wewnętrznych, pulmonologa, neurologa lub otolaryngologa poproś o wystawienie elektronicznego zlecenia na aparat CPAP.

Pamiętaj refundacja NFZ przysługuje Ci raz na 5 lat.

3. W przypadku udokumentowanych niskich dochodów można też skorzystać z dofinansowania zakupu ze środków PFRON. W tym celu należy zgłosić się do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zależnie od miejsca zamieszkania) i wystąpić o dofinansowanie zakupu aparatu CPAP.

4. Ustal z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zasady rozliczenia dopłaty do limitu NFZ. Jeżeli nie dysponujesz środkami na zakup pompy CPAP firma MaJeR Sp. z.o.o. wystawi fakturę, którą należy dostarczyć do MOPS lub PCPR w celu uregulowania należności. Możesz również zapłacić gotówką dopłatę, a kwotę, którą zapłaciłeś zwrócimy po dokonaniu zapłaty przez MOPS lub PCPR. Pamiętaj, tryb i zasady rozliczenia, musisz wcześniej uzgodnić z MOPS lub PCPR.

5. Numer zlecenia należy przekazać do firmy:

MaJeR Sp. z o.o.
ul. Czarnieckiego 53, 01-541 Warszawa
tel. 22- 8699360; fax: 22- 8399021, e-mail: info@majer.com.pl

6. Po otrzymaniu przelewu z MOPS lub PCPR firma MaJeR wyśle aparat CPAP przesyłką kurierską.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl