Refundacja NFZ

Refundacja NFZ

Na czym polega zakup z refundacją NFZ?

 Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zakup wyrobu medycznego jeżeli znajduje się on w wykazie utworzonym przez Ministerstwo Zdrowia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2461 Refundacja może być całkowita lub częściowa w zależności od wyrobu. W naszej ofercie macie Państwo możliwość zakupu z refundacją następujących produktów: rurki tracheostomijne, filtry HME (wymienniki ciepła i wilgoci HME ), plastry do mocowania filtrów HME, krtanie elektroniczne, aparat do bezdechu sennego oraz maski do aparatu CPAP, a także cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych.

 

Jak uzyskać refundację?

Aby skorzystać z refundacji NFZ osoba ubezpieczona powinna udać się do lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub odpowiedniego specjalisty i poprosić o wystawienie zlecenia na dany wyrób medyczny. Zlecenie można uzyskać również poprzez teleporadę. Wystawione elektroniczne zlecenie jest natychmiast weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie zostaje mu nadany unikalny numer identyfikacyjny.

 

Jak zrealizować zlecenie z refundacją NFZ?

 Realizacja wniosku refundacyjnego odbywa się w placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ. Realizatorowi należy podać dowolne dwie dane z wymienionych: 13-sto cyfrowy Unikalny Numer Identyfikacyjny zlecenia, 4 cyfrowy kod dostępu lub PESEL. Zlecenie potwierdzone w systemie online jest ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia.

Jeżeli Pacjent nie może zrealizować wystawionego zlecenia, powinien skontaktować się z lekarzem/pielęgniarką wystawiającym/ą i poprosić o poprawienie istniejącego zlecenia lub o wystawienie nowego.

 

Kto może wystawić zlecenie refundacyjne i jakie są limity dofinansowania?

 

Nowy kod

Nazwa wyrobu medycznego

Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia

Limit finansowania NFZ

T.01.01

Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)

Lekarz specjalista (np.: laryngolog, otolaryngolog, foniatra, audiolog, chirurg lub onkolog)

1600 zł

T.02.01.00

Rurka tracheostomijna dla dorosłych

Lekarz rodzinny/ lekarz POZ, geriatra, lub lekarz w hospicjum, pielęgniarka do tego uprawniona

90% kwoty

150 zł – rurki z wymiennym wkładem (kaniulą wewn.)

235 zł  - rurki silikonowe

T.02.01.01

Rurka tracheostomijna dla dzieci

Lekarz rodzinny/ lekarz POZ, geriatra, lub lekarz w hospicjum, pielęgniarka do tego uprawniona

100% kwoty

150 zł – rurki z wymiennym wkładem (kaniulą wewn.

235 zł  - rurki silikonowe

T.03.01

Wymiennik ciepła i wilgoci/HME do rurki tracheostomijnej lub plastra mocującego

Lekarz specjalista (np.: laryngolog, otolaryngolog, foniatra, audiolog, chirurg lub onkolog)

90% kwoty

5,80 zł w przypadku wymienników do rurek plastikowych

16 zł w przypadku rurek silikonowych

 

do 35szt. miesięcznie

T.04.01

Plaster mocujący do filtrów HME

Lekarz rodzinny/ lekarz POZ, geriatra, lub lekarz w hospicjum, pielęgniarka do tego uprawniona

90% kwoty 22 zł

(do 20szt. miesięcznie)

U.02.01

Urządzenia do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego oraz zlecenie na maskę do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

Lekarz geriatra, lekarz rehabilitacji, specjalista: w dziecinie chorób płuc lub chorób płuc u dzieci, chorób wewnętrznych, kardiolog, laryngolog, neurolog, ftyzjatrii bądź ftyzjatrii dziecięcej lub fizjoterapeuta

 

90% kwoty 2100 zł dla dorosłych

 

100% kwoty dzieci

U.02.02

Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

J.w. dodatkowo: pediatra, lekarz rehabilitacji, lekarz opieki paliatywnej i hospicyjnej, lekarz medycyny rodzinnej, lekarz POZ (lekarz pierwszego kontaktu)

90% kwoty 200 zł dla dorosłych lub 100% kwoty dzieci

U.02.01.00.N

Naprawa aparatu CPAP

Lekarz geriatra, lekarz rehabilitacji, specjalista: w dziecinie chorób płuc lub chorób płuc u dzieci, chorób wewnętrznych, kardiolog, laryngolog, neurolog, ftyzjatrii bądź ftyzjatrii dziecięcej lub fizjoterapeuta

630,00 zł

 

Jak często można się starać o zakup z refundacją?

  • Pacjentowi przysługują 3 plastikowe rurki tracheostomijne z wymiennym wkładem. lub 1 rurka silikonowa raz na 6 miesięcy. Limity ilościowe nie obowiązują jeżeli Pacjent posiada znaczny stopień niepełnosprawności, tzw. dodatkowe uprawnienia, , czyli np. można uzyskać i zrealizować kolejne zlecenie na rurkę silikonową w następnym miesiącu.
  • Zakup wymienników ciepła i wilgoci (filtrów HME) raz na miesiąc w ilości do 35 szt. Zmożna uzyskać od razu na cały rok i realizować według potrzeb/ możliwości. Większe ilości, o ile Pacjent ma przyznany znaczny stopień niepełnosprawności.
  • Zakup krtani elektronicznej (Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105) raz na 5 lat lub bez limitu, o ile Pacjent posiada dodatkowe uprawnienia https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000233401.pdf.
  • .Zakup plastrów mocujących do filtrów HME lub rurek silikonowych raz na miesiąc w ilości 20 sztuk. Zlecenie można uzyskać od razu na cały rok. Większe ilości, o ile Pacjent posiada znaczny stopień niepełnosprawności.
  • Zakup aparatu CPAP do bezdechu sennego raz na 5 lat lub bez limitu czasowego, gdy Pacjent posiada dodatkowe uprawnienia.
  • Zakup maski do aparatu CPAP raz na 6 miesięcy.
  • Refundacja naprawy aparatu CPAP w wysokości 630,00 zł.

Wystawiając zlecenie lekarz wpisuje dodatkowe uprawnienia pacjenta w komórce I.BA – jeśli pacjent je posiada. WAŻNE: proszę dokładnie podawać /sprawdzać swoje dane przekazane lekarzowi; błędy w wystawionym przez lekarza wniosku blokują jego refundację.

 

Jak uzyskać dodatkowe dofinansowanie?

 W przypadku udokumentowanych niskich dochodów lub trudnej sytuacji życiowej należy udać się do właściwego co do miejsca zamieszkania MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) i wystąpić o dofinansowanie na zakup w/w produktów medycznych ze środków PFRON. Na ten cel można otrzymać do 150% kwoty refundowanej przez NFZ. Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie w zależności od dochodów osoby składającej wniosek o dofinansowanie oraz środków jakimi dana placówka dysponuje.

 

W RAZIE PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO LUB TELEFONICZNEGO!

loader do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl